Teksto dydis:
2017-05-19 09:44
87.247.104.22 LTU

1 Būtų musulmonas tai būtų teroro aktas

Kadangi krikščionis tai religija nutylima:)

11
2017-05-19 15:02
208.54.37.227 USA

4 GLOBO - PERMAIŠYMAS IR TERORAS VAKARŲ EUROPOJE

...Vaidindamas - dabar psichinę liga, turbūt bando - save gelbėti, nuo griežtojo nuteisimo... Kartojo, pats tuos motorizuotus - žudynių išpuolius, islamo teroristų - kruvinai įvykdytus, Vakarų Europoje !... Staiga nukreipęs, mašiną į nekaltus žmones !... Tai ne europietiškai, pagal savo kilmę - atrodantis banditas, turbūt azijietis, arba vad. latinosas.Vaidina, ka tai ne jo paties - individualaus teroro : aktas „baltą dieną“ pas mus, New York'e, bet vien meluoja, apie “balsus galvoje“... Tai daro, turbūt žinodamas, kad dabartinai politikai, yra naivūs : noriai priims - „nuryti“ jo metamą : save - po laiko gelbėti, būtent vien tą nevykusį - primityvų „merkel'išką kabliuką“, iš Vakarų Europos, vad. „tai ne teroras“, o vien tik pamišėlis !... Taip jie nuima, Europoje kaltę - už ju pacių vykdomą, tą visų tautų - islamišąį. , vad. „ globo - permaišymą“ XXI amžiuje... Banditas, tuo pasinaudojo, kad vaizduoti idiotą !... O kaip Jums atrodo ? Kas, o gal tai kruvinai - jo parodyta, tame Times Sqare - „spalvota mielaširdystė“ ?... Pagarbiai, mūsų Prezidento Trumpo : teisingai politikai, stabdančiai - islamo terorą Amerikoje; savo asmeninę - politinę nuomonę : tvirtai Jums pateikė - lietuvis GEDIMINAS ŽILINSKAS, NEW YORK

0
2017-05-19 10:22
86.100.58.98 LTU

3 visiems girdėjusiems

balsus galvoje ir padariusiems dėl to nusikaltimus reiktu pašalinti tas galvas nuo kūno,nebegirdės balsų nebepadarys naujų nusikaltimų.O taip nėra garantijos, kad atlikus bausmę balsai galvoje vėl nepasigirs.

0
2017-05-19 10:15
185.87.99.130 ESP

2 hr5

Parazitas !

0